Dani Invest A/SAktiehandelSe mere om aktiehandel,
seneste handelskurser mv.Køb og salg af aktier

Aktier i Dani Invest A/S var fra marts 2013 og indtil november 2018 optaget til notering og aktiehandel gennem OTC-listen, som blev drevet af Københavns Andelskasse. Københavns Andelskasse valgte at lukke OTC-listen den 15. november 2018. 

Da aktionærer i Dani Invest A/S ikke længere kan handle aktier gennem OTC-listen, tilbyder Dani Invest A/S nu at formidle kontakt mellem købere og sælgere af aktier.

Ønsker du at købe eller sælge aktier, kan vi registrere dette, og når vi har en modpart som matcher dit købs- eller salgsønske, kan vi sætte jer i forbindelse med hinanden, hvis I begge er indforstået med dette.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre uden din forudgående accept.

For notering af købs- eller salgsønsker kontaktes Jens Jørgen Jensen på mobil/sms 50594200 eller mail: investor @ dani-invest.dk

Vi rådgiver ikke om køb eller salg af aktier. For rådgivning om aktiehandel henvises til at søge rådgivning hos egen bank, advokat eller revisor, som kender dine økonomiske forudsætninger.

Ved alle aktiehandler skal ejerskiftet anmeldes til Dani Invest til notering i aktiebogen. Begge handlens parter modtager kvittering for indføring i aktiebogen.

Dani Invest A/S indberetter alle aktiehandler og aktiebesiddelse til SKAT efter de til enhver tid gældende regler i Skattekontrolloven.


Risici og kursdannelsen på aktier

Når man ejer aktier i et selskab, er man medejer af selskabet og ejer dermed selskabet sammen med de øvrige aktionærer.

Mange forhold har indflydelse på kursdannelsen på aktierne i et selskab. Når man som investor vælger at investere i en aktie, sker det typisk ud fra en forventning om, at aktierne kan blive mere værd i fremtiden, eller man på anden måde modtager udbytte af ejerskabet. Der kan også være skattemæssige fordele knyttet til investering i aktier.

En af forudsætningerne for, at selskabets aktier vokser i værdi, er, at selskabets ledelse er i stand til at investere kapitalen i selskabet således, at der skabes tilfredsstilende overskud, samt at selskabet har evne til at klare sig gennem finanskriser, børskrak og konjunkturudsving.

Sammensætningen af investeringerne og deres forvaltning er ledelsens ansvar, og dermed bliver ledelsens evner af vital betydning for selskabets udvikling på såvel kort som lang sigt. Samtidig spiller tillid til ledelsen en stor rolle, da investor kun kan forventes at sætte sine penge i et selskab, hvor der er tillid til, at ledelsen vil gøre sit bedste for at forvalte formuen, og at dette vil blive gjort helhjertet til fordel for alle investorer.

Tilsvarende må man også have tiltro til, at ledelsen styrer selskabets risici på en forsvarlig måde. Er risikoniveauet for højt, kan hele kapitalen pludselig være tabt, hvis der sker et uventet kursfald på finans- eller valutamarkederne. Det hjælper ikke meget, at selskabet i tidligere år har præsteret flotte resultater, hvis det hele er tabt i tilfælde af en finanskrise, et børskrak eller anden pludselig uro.

Inden en aktieinvestering vil investor derfor normalt stille sig selv følgende spørgsmål: Har jeg tillid til selskabets ledelse, og tror jeg, at ledelsen besidder tilstrækkelige evner at træffe de rigtige investeringsvalg. Historiske resultater er ingen garanti for fremtiden, men alligevel betyder historikken ofte meget. Har ledelsen hidtil været dygtige i sine valg, kan man have en vis forventning om, at dette også fortsætter ud i fremtiden.

Når aktier handles mellem køber og sælger, er der tale om en handel, som indgås uden at selskabet er part i handlen, og handelskursen for aktierne bestemmes alene af køber og sælger.

Grundlæggende er det således, at det alene er sælger og køber, som bestemmer, hvilken kurs aktierne handles til. Synes en aktie handlet dyrt eller billigt, er det således enten aktiesælger eller aktiekøber, som har gjort en attraktiv handel. Da selskabet som sådant ikke er part i handlen, har selskabet hverken fordel af en særlig høj eller en særlig lav kurs.

Alle selskaber ønsker imidlertid tilfredse investorer, og derfor ønsker ledelsen som udgangspunkt, at aktiekursen er stabil og fair i forhold til selskabets værdier og strategier. Historisk ses imidlertid, at selv selskaber med meget stabil indtjening, oplever kursudsving, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra selskabets forhold, men som snarere må tilskrives stemningsskift blandt investorerne. 

Ring til os

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 98130900.

Vores telefoner er åbne alle hverdage. 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
DK-9000 Aalborg
CVR 27299334
info @ dani-invest.dk